خانه سنتی پهلوان رزاز/اقامتگاه خارجی ها

 این خانه به اندازه ۴۴ نفر ظرفیت دارد و اتاق‌ها دوازده، هشت، چهار و سه‌نفره است. خاندان شجاعت در سال 1270 این خانه را خریداری می‌کنند و تا سال 1327 در آن سکونت می‌کنند و پس از آن خانه را به فرد دیگری می‌فروند وارد خانه که می‌شوید اِلمان‌هایی از زورخانه هچون زنگ و کباده می‌بینید  و بعد که وارد حیاط می‌شوید انگار قدم به گذشته گذاشته‌اید، خانه‌ای با معماری قاجار و پنجره‌های رنگی و حوض آبی رنگی در وسط حیاط که جلوه خانه را بیشتر کرده است.مالک جدید در دهه 30  بال غربی ساختمان را تخریب و آن را با معماری روز دوره پهلوی بازسازی می‌کند، این ساختمان از ساختمان‌های اعیانی محله میزار محمود وزیری بوده ،خزینه داشته و ظاهرا پهلوان برای خودش زورخانه خصوصی هم داشته است.

حله عودلاجان مهمترین بافت تاریخی شهر تهران را دارد. بافتی که سال‌ها به دلیل بی‌کفایتی در راس شهرداری تهران، لودرها روی آن ویراژ داده‌اند و بخشی از مهم‌ترین خانه‌های تاریخی‌اش را به بهانه‌های واهی به مسلخ تخریب و مسطح‌سازی بردند تا به خیال خودشان بافت اجتماعی منطقه را از آسیب پاک کنند اما نتیجه کارشان بلاتکلیفی بیش از 8 هکتار زمین شد که زمانی زیباترین خانه‌های تاریخی تهران بودند.

این محله این روزها از سه طرف تحت تهاجم بازار تهران قرار گرفته و حتی اماکن عمومی آن مثل مدرسه را نیز به کارگاه و انبار تبدیل کرده‌اند اما هنوز اندک امیدی به زندگی و برگرداندن آن به عنوان قلب تاریخی پایتخت وجود دارد. امیدی که هاستل «رزاز» که حالا در یکی از گذرهای اصلی آن برپا شده، تقویتش می‌کند.

خانه پهلوان رزاز که یکی از بناهای تاریخی و با ارزش تهران است،از سال 98 دهم دی ماه میزبان گردشگران خارجی شدو در بهمن ماه با حضور مسئولان شهر تهران به صورت رسمی افتتاح شد و در اختیار گردشگران خارجی قرار داده شد.

وارد خانه که می‌شوید اِلمان‌هایی از زورخانه هچون زنگ و کباده می‌بینید  و بعد که وارد حیاط می‌شوید انگار قدم به گذشته گذاشته‌اید، خانه‌ای با معماری قاجار و پنجره‌های رنگی و حوض آبی رنگی در وسط حیاط که جلوه خانه را بیشتر کرده است.مالک جدید در دهه 30  بال غربی ساختمان را تخریب و آن را با معماری روز دوره پهلوی بازسازی می‌کند، این ساختمان از ساختمان‌های اعیانی محله میزار محمود وزیری بوده ،هزینه داشته و ظاهرا پهلوان برای خودش زورخانه خصوصی هم داشته است .

او باستانی کار و پهلوان اول تهران در دوره قاجار و پهلوی بوداین خانه از خانه های اعیانی و کامل میرزا محمود وزیر بوده است. و دارای شاه نشین _حوض خانه _مطبخ_اتاق های زاویه _خزینه و حتی بادگیری هم بوده است.

محله عودلاجان مهمترین بافت تاریخی شهر تهران را دارد. بافتی که سال‌ها به دلیل بی‌کفایتی در راس شهرداری تهران، لودرها روی آن ویراژ داده‌اند و بخشی از مهم‌ترین خانه‌های تاریخی‌اش را به بهانه‌های واهی به مسلخ تخریب و مسطح‌سازی بردند تا به خیال خودشان بافت اجتماعی منطقه را از آسیب پاک کنند اما نتیجه کارشان بلاتکلیفی بیش از ۸ هکتار زمین شد که زمانی زیباترین خانه‌های تاریخی تهران بودند.

با این حال کلیت بنا، معماری و اتاق چینی ها تغییری نکرده است ولی مصالح تغییر کرده به عنوان مثال درها و پنجره ها ی فلزی به چوبی تبدیل شده و دیوار های کاه گلی و سقف کامل مرمت شده و مجهز به روف گاردن شده است. این مهمانخانه زیبا در قلب بافت قدیمی تهران، با روزی 8 یورو به همراه صبحانه کار خود را شروع کرده و میزبان مسافران و توریستان خواهد بود/

پشتیبانی : 07735426111